วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ฝึกพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรม Bcctt

ขอแนะนำโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด ที่เราสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ Thaiware
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี http://www.thaiware.com/main/download.php?id=3865&mirror=1
                                                   

1 ความคิดเห็น: